جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارش

آرشیو

کودکان بازمانده از تحصیل و راهکارهای جذب آن‌ها
ایران

کودکان بازمانده از تحصیل و راهکارهای جذب آن‌ها

«عدالت‌آموزشی» یکی از اهداف انقلاب‌اسلامی بوده است و به همین دلیل در قانون اساسی ایران تحصیلات تا دوره متوسطه اجباری و رایگان است اما موانع و مشکلات متعددی باعث میشود که تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان از تحصیل باز بمانند.

مطالعه بیشتر »
حقوق کودکان
ایران

موانع و مسیرهای اصلاح نظام حقوقی کودک در ایران

مسئله‌ اصلی حقوق کودک در گام‌اول عدم‌شفافیت گفتمانی است و در گام بعدی مربوط به نظم اداری و بروکراسی و دستگاه‌ اداری‌ کشور است. عدم‌شفافیت گفتمانی باعث می‌شود که نظم حقوقی مستقر در این حوزه هم پرتناقض و هم مسئله مند باشد.

مطالعه بیشتر »
کودکان کار
ایران

ارزیابی طرح ساماندهی کودکان کار در خیابان 

بر‌اساس نظر کارشناسان و منتقدان، چندین طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرا شده‌است در حقیقت بر تعداد کودکان کار در خیابان افزوده‌است. طرح‌های اجرا شده، مقطعی، ناکارآمد و بخشی بوده‌است و سیاست‌ها و اقدامات یکپارچه نبوده و اثربخشی لازم را نداشته‌اند.

مطالعه بیشتر »
سیاستی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۸۸): توسعه پایدار هوش‌مصنوعی در کشور

هوش‌مصنوعی به عنوان یک فناوری داده مبنا، می‌تواند با ایجاد زمینه پردازش حجم انبوهی از داده‌ها، استخراج الگوها و تحقق ویژگی یادگیرندگی، امکان دسته‌بندی، تشخیص الگوها و ناهنجاری‌ها در داده‌های جدید و همچنین پیشبینی و توصیه برای شرایط آتی را فراهم می‌سازد.

مطالعه بیشتر »
سیاستی

ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده درس‌آموخته‌هایی برای برنامه هفتم توسعه

در احکام برنامه ششم توسعه، ۱۹ بند تخصصی مرتبط با حوزه زنان و خانواده وجود دارد، که در سه بخش اصلی در سه حوزه اصلی حمایت از خانواده با رویکرد آسیب‌شناسانه و تجویزی،عدالت جنسیتی و حمایت از زنان سرپرست خانوار تعریف شده‌است.

مطالعه بیشتر »
ایران

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ( 68 )  حوزه سیاست های حمایتی و توزیع درآمد

در دهه‌اخیر (۱۳۹۰-۱۴۰۰) اقتصاد ایران تغییرات قابل‌ توجهی در درآمد سرانه و ضریب‌جینی ثبت کرده‌است. ۳۶ درصد کاهش‌ درآمد‌ ملی‌ سرانه، افزایش ضریب‌جینی از ۰.۳۷ به ۰.۳۹ . به‌طور‌متوسط درآمد هر‌ ایرانی بیش‌از ۳۰ درصد کاهش‌یافته، در‌عین‌آنکه توزیع‌درآمد نیز نابرابرتر شده است.

مطالعه بیشتر »
ایران

برنامه هفتم توسعه، مسئله فقر و حمایت اجتماعی: رفاه زدایی از حوزه اجتماعی

نادیده گرفتن حوزه‌حمایتی در لایحه‌برنامه هفتم توسعه در حالی در حال رقم‌خورده‌است که ضرورت توجه به لایحه‌حمایتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران‌ مزمن و کودکان‌کار نشان از نحیف‌تر شدن لایه‌حمایتی دارد.

مطالعه بیشتر »
مسکن محرومین و سیاست های برنامه ششم توسعه
ایران

مسکن محرومین و سیاست های برنامه ششم توسعه

ورود دولت برای تعادل در بازار‌مسکن که بعضا با عنوان مسکن‌اجتماعی هم شناخته می‌شود سالهاست که حتی در کشورهای سرمایه داری نیز مشاهده می‌شود. در ایران هم موضوع مسکن و ساخت مسکن برای محرومین چندین دهه است که مورد تاکید سیاست‌گذاران است.

مطالعه بیشتر »
کمیته امداد
ایران

وضعیت پوشش و کفایت در کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که، 6.788.141 خانوار فاقد هرگونه پوشش‌حمایتی هستند. این تعداد خانوار معادل 74.7 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین‌درآمدی را تشکیل می‌دهند. در جمعیت سه‌دهک‌پایین‌روستایی کشور معادل 71.8درصد و در جمعیت‌شهری 77.3‌درصد فاقد‌پوشش‌حمایتی هستند.

مطالعه بیشتر »
مسکن اجتماعی
ایران

مسکن اجتماعی

دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار مسکن را به بخشهای گوناگون تقسیم میکنند. در ایران، بازار مسکن به سه گروه، شامل مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم می‌شود.

مطالعه بیشتر »