جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اجتماعی

آرشیو

پیرامون فاضلاب اهواز

برگرفته از گزارش” ایران: پروژه آبرسانی و فاضلاب اهواز و شیراز” بانک جهانی – 2004ا هواز مرکز استان خوزستان تقریبا در 875 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. جمعیت کنونی آن در حدود 950 هزار نفر است و پیش بینی می شود که تا پایان سال 2027 به 2.2 میلیون نفر برسد. اهواز یکی از مراکز مهم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه بیشتر »
اخبار

بیلان آبی

متوسط بلند مدت وآود آورآورد سالانه رودخانه های استان حدود یک سوم (33 درصـد) از جریان آب سطحی کشور را تشکیل می‌دهند. اولاً انحراف معیار منابع آب سطحی استان در مقایسه با انحراف معیار آب سطحی کشور رقم قابل توجهی بوده و این امر نشانگر وقوع سیلاب‌ها و خشک سالیهـای بـا ابعاد وسیع در استان می‌باشد. ثانیاً ضریب تغییرات آبدهی

مطالعه بیشتر »
گزارش های بین المللی

تعداد تخمینی مصرف‌کنندگان از ۲۴۰ میلیون در سال ۲۰۱۱ به ۲۹۶ میلیون در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است یعنی ۵.۸ درصد از جمعیت جهانی ۱۵ تا ۶۴ ساله.

فارغ از مصرف مواد‌مخدر توسط افراد و مقوله‌ی اعتیاد، باید دانست که گروهی از داروهایی که با اهداف پزشکی در جامعه توزیع می‌شوند حاوی مقداری از مواد افیونی و دیگر مواد مخدر است. انتخاب مقررات در مورد شاهدانه (حشیش) پزشکی متفاوت است و ممکن‌است منجر به نتایج متفاوتی برای سلامت عمومی شود. با بررسی آمارهای موجود در سازمان ملل‌متحد متوجه

مطالعه بیشتر »