جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مروری بر سفر 17 سال پیش دولت به خوزستان

در دیماه 1385 ، اولین سفر استانی دولت نهم به  خوزستان انجام شد. در این سفر که بيست وچهارمين جلسه استاني دولت محسوب می شد طبق اعلام رئیس جمهور وقت، بيش از ۲۰۰ مصوبه  به شرح ذیل است براي تسريع در بازسازي , عمران و پيشرفت استان خوزستان و خدمتگزاري بهتر به مردم تصويب شد. لیست مصوبات تصویب شده به شرح ذیل بود :

 • اختصاص حداقل ۲۳ هزار و ۷۶ ميليارد ريال تسهيلات بانكي به منظور اجراي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي بخش خصوصي استان و تامين منابع مالي لازم براي پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد آن توسط وزارت كار وامور اجتماعي با مشاركت شوراي برنامه ريزي استان .
 • اختصاص معادل ارزي حداقل مبلغ ۶ هزار و سيصد ميليارد ريال جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي غيردولتي با اولويت طرحهاي بخش صنعت ومعدن و كشاورزي در استان توسط هيات امناي حساب ذخيره ارزي .
 • بررسي موضوع نحوه واگذاري سهام واحد كشت و صنعت نيشكر و صنايع جانبي شهيد بهشتي , شهيد رجايي , هفت تپه و كارون به مردم استان با ارزش حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال با استفاده از منابع تسهيلات بانكي بنگاههاي اقتصادي زودبازده در سالهاي ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ با همكاري وزارتخانه هاي صنايع ومعادن , جهاد كشاورزي و كار و ارائه نتيجه ظرف مدت سه ماه به هيات دولت.
 • احداث ۱۵ هزار واحد مسكوني روستايي طي امسال با استفاده از تسهيلات بانكي با نرخ سود كارمزد ۵ درصد و ۱۵۰۰ واحد مسكوني جهت محرومين توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي .
 • احداث تعداد ۳۰۰ واحد مسكوني اجاره اي با تامين وام بانكي و احداث تعداد ۳۰۰ واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك در بافت فرسوده شهرهاي استان توسط وزارت مسكن و شهرسازي.
 • احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي ۵۰۰ هزار هكتار اراضي پاياب سدهاي استان به نحوي كه طي ۱۰ سال سالانه ۵۰ هزار هكتار به بهره برداري برسد , اعتبار مورد نياز طرح از محل ۲ درصد فروش نفت , حساب ذخيره ارزي ومنابع عمومي دولت و مشاركت كشاورزان تامين خواهد شد.
 • احداث ۵ نيروگاه در خرمشهر , زرگان , جنوب اهواز , اميديه و بهبهان مجموعا به ظرفيت ۴ هزار مگاوات در استان با سرمايه گذاري بخش غيردولتي , تسهيلات ارزي مورد نياز اين طرحها از محل حساب ذخيره ارزي تامين مي‌گردد.
 • مبلغ ۸۹۱ ميليارد ريال در سالجاري براي احداث , تكميل , تجهيز يا توسعه پروژه هاي عمراني استان خوزستان از محل اعتبارات پيش بيني شده درقانون بودجه سال ۱۳۸۵ با عنوان اعتبارات توسعه استان اختصاص مييابد.
 • معافيت ده ساله از ماليات همه واحدهاي صنعتي و توليدي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه براي راه اندازي آنها از سوي بخش خصوصي سرمايه گذاري‌مي شود,از طريق افزودن استان خوزستان به ليست استانهاي كمتر توسعه يافته به منظور حمايت , توسعه و تشويق از سرمايه گذاري در استان خوزستان و در اجراي آئين نامه مشوقهاي صنعتي استان هاي كمتر توسعه يافته موضوع مصوبه شماره ۳۶۱۱۲ ت ۳۰۳۹۳ ه مورخ ۱۵ آذر .
 • ۱۳۸۳ واگذاري تعداد ۶۰ هزار خط تلفن ثابت , برقراري ارتباط ۳۱۰ روستاي ديگر , راه اندازي ۴۰ سايت آنتن ماهواره اي جديد “بي تي اس” تلفن همراه , نصب و راه اندازي تجهيزات ديتا در ۵ شهر , بهره برداري از ۱۰۰ كيلومتر فيبرنوري ديگر و نصب و راه اندازي مركز تلفن روستايي “اي سي تي” در ۱۲۰ روستاي استان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پايان اسفند ماه سال .
 • ۱۳۸۵ احداث و تجهيز ساختمان گمرك شلمچه در سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ايجاد منطقه اي خاص در استان براي استفاده از معافيتهاي موضوع بند ۲ ماده ۱۳۲ قانون ماليات مستقيم توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي.
 • پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل سيلوي ۴۰ هزار تني شهرستان بهبهان درلوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه و كمك به ايجاد پايانه صادراتي گل و گياه در شهرستان دزفول , ايجاد پايانه صادراتي مصالح ساختماني دربندر امام خميني و احداث نمايشگاه بين المللي جديد در شهر اهواز توسط وزارت بازرگاني .
 • اختصاص مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال جهت ايجاد , تكميل و توسعه طرح هاي بخش كشاورزي شامل شبكه هاي فرعي آبياري , تجهيز و نوسازي اراضي و زهكشي ,مجتمع هاي توليدي گلخانه اي , دامپروري و شيلات و احداث و توسعه باغات از محل اعتبارات استاني , بطوريكه مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال از اعتبارات فوق در راستاي طرح احياي اراضي موضوع طرح هاي مصوب سفر مقام معظم رهبري اختصاص مي يابد.
 • پيش بيني رديف اعتباري مستقل تحت عنوان توسعه كشاورزي استان به منظور اجرايي شدن مصوبات سفر مقام معظم رهبري در لايحه قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اختصاص مبلغ ۱۲۰ ميليارد ريال براي تكميل كشتارگاه صنعتي دام در شهرستانهاي اهواز و بهبهان طي سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از محل منابع داخلي وزارت جهاد كشاورزي , اختصاص اعتبار مورد نياز جهت ساماندهي مناطق عشايري و توسعه كانونهاي جديد اسكان عشاير در استان .
 • بررسي طرح تشكيل سازمان عمران اراضي پاياب سد كرخه با قوانين خاص براي احيا اراضي پاياب سد كرخه توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و هماهنگي دستگاههاي ذيربط و ارائه نتيجه‌ظرف مدت ۳ ماه به‌هيات وزيران.
 • ارائه لايحه مورد نياز تعيين تكليف اراضي مجهول المالك مناطق جنگي به ويژه آبادان‌, خرمشهر توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت دادگستري و استانداري ظرف مدت حداكثر سه ماه به هيات دولت.
 • تعيين نحوه استفاده از منابع آبي سدهاي موجود و شبكه هاي آبياري دراستان در زمينه هاي توسعه آبزي پروري توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو و استانداري.
 • اختصاص مبلغ ۳۰ ميليارد ريال از محل ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت جهت تامين قسمتي از خسارت باقي مانده پرورش دهندگان ميگو در استان ناشي از سرمازدگي و وقوع بيماري لكه سفيد.
 • پيش بيني رديف مستقل در لايحه بودجه سال توسط وزارت جهاد كشاورزي ۱۳۸۶ سهم دولت جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي با پيشرفت ۸۱ درصد همچنين مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني بدين منظور اختصاص مي يابد , اختصاص هزار ميليارد ريال‌در لايحه بودجه ۸۶ براي تسريع در احداث شبكه هاي زهكشي استان.
 • اختصاص ۲۰ ميليارد ريال جهت تامين تجهيزات براي تسريع در پاكسازي ميادين مين استان توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيش بيني اعتبار مورد نياز جمع اوري پايگاههاي سپاه و ارتش در مناطق مرزي و آزادسازي اراضي زراعي حاشيه هورالعظيم با اخذ طرح استقرار جديد از ستادكل نيروهاي مسلح در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه به نحوي كه طرح دايك مرزي در پايان برنامه مذكور به بهره برداري برسد.
 • تكميل پل ميان رود با اختصاص مبلغ ۲۵ ميليارد ريال از محل اعتبارات‌استاني در سال ۱۳۸۵ و شروع به احداث پايانه مرزي و بارانداز مورد نيازدر شلمچه و چذابه در سال ۱۳۸۶ به نحوي كه در پايان سال ۱۳۸۷ به بهره‌برداي برسد توسط وزارت راه و ترابري.
 • اتمام مطالعات و انجام امكان سنجي ازاد راه اهواز , انديمشك توسط وزارت راه و ترابري و پيش بيني اعتبار مورد نياز با اولويت اجراي طرح مذكور در سال ۱۳۸۶ و اتمام عمليات اجرايي كمربندي شمال اهواز به همراه پلها و تقاطع ها ي غير هم سطح شهر اهواز به نحوي كه طرح مذكور ترجيحا در پايان سال مالي ۱۳۸۶ به بهره برداري برسد.
 • انجام مطالعه و احداث خط دوم راه آهن اهواز , انديمشك و اهواز, خرمشهر در سال ۱۳۸۶ و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه و تسريع دراحداث راه آهن خرمشهر, شلمچه و حذف مشاركت‌درقانون بودجه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت راه و ترابري.
 • ارتقا سيستمهاي ناوبري فرودگاه شهر اهواز در سال ۱۳۸۶ و افزايش اعتبار در جهت تسريع عمليات اجرايي جاده بين استاني مسجد سليمان به شهركرد بازفت , سازمان بنادر و كشتيراني با همكاري ساير سازمانهاي ذيربط نسبت به‌پاكسازي آبهاي اروند رود از شناورهاي مغروق و ساير موانع كشتيراني ازطريق وزارت امور خارجه و با هماهنگي طرف عراقي اقدام خواهد كرد و وزارت امورخارجه موظف است موضوع بازگشايي مجدد دفتر مشترك هماهنگي ايران وعراق در امور اروند رود را به منظور لايروبي اروند رود مورد پيگيري قراردهد.
 • انجام مطالعات طرح آلومينا به ظرفيت يك ميليون تن در استان حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت صنايع و معادن و حمايت لازم در چارچوب مقررات موجود از سرمايه گذاري بخش‌غيردولتي درجهت ايجاد كارخانه يك ميليون تني توليد پودر آلومينا و ايجاد كارخانه آلومينيوم با ظرفيت حداكثر ۴۰۰ هزارتن در استان خوزستان.
 • اجراي طرح آلومينيوم به ظرفيت ۱۱۰ هزار تن در استان با مشاركت بخش غيردولتي ۶۰ درصد و سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ۴۰ درصدتوسط وزارت صنايع و معادن.
 • تهيه طرح توجيهي ايجاد شهركهاي صنعتي نفت و گاز در منطقه دشت آزادگان‌, صنايع دريايي و شيلات در آبادان , شماره ۲ خرمشهر در مرز شلمچه , شماره ۴ دزفول , شماره ۲ انديمشك , شماره ۲ بهبهان , شماره ۲ مسجدسليمان , شماره ۵ اهواز در استان و ارائه نتيجه به هيات دولت درصورت وجود توجيه فني و اقتصادي توسط وزارت صنايع و معادن.
 • اختصاص مبلغ ۲۵ ميليارد ريال جهت تكميل شهركهاي صنعتي استان مستقر درمناطق توسعه نيافته توسط وزارت صنايع و معادن و انجام مطالعه طرح و مكانيابي ايجاد ۳۰ ناحيه صنعتي در مراكز روستايي بالاي ۵ هزار نفر استان طي‌سالهاي باقيمانده برنامه چهارم توسه و ارائه نتيجه در صورت توجيه فني واقتصادي به مجمع عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.
 • انجام مطالعه احداث يكي از واحدهاي توليدي واگن سازي , لكوموتيو سازي‌, تجهيزات منوريل و قطعات اصلي خودرو در استان در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت صنايع و معادن و اغاز مراحل اجرايي پس از تصويب طرح توسط شوراي اقتصاد به نسبت ۴۰ به ۶۰ درصد توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بخش غيردولتي .
 • انجام مطالعات , ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي و صنايع پائين دستي با اولويت در مسجد سليمان با مشاركت بخش غيردولتي پس از تائيد فني و اقتصادي بانك به نسبت ۴۰ درصد به ۶۰ درصد توسط وزارت‌صنايع و معادن.
 • انجام مطالعات اجراي فاضلاب شهركهاي صنعتي اهواز , ۳ دزفول ۱ وبهبهان در سال ۱۳۸۵ و اجراي آنها در سال ۱۳۸۶ و نيز اجراي تصفيه خانه شهرك صنعتي اهواز ۲ در سال .
 • ۱۳۸۶ اختصاص مبلغ ۱۲ ميليارد ريال جهت تجهيز آزمايشگاه كولرگازي , فراورده‌هاي نفتي و لاستيك آزمايشگاه استاندارد استان در سال , ۱۳۸۶ اختصاص منابع ارزي مورد نياز طرح سيمان يك ميليون تني اميديه از محل حساب ذخيره ارزي متناسب با پيشرفت فيزيكي.
 • بررسي افزايش اعتبار لازم از محل تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاري توسط وزارت كشور جهت تكميل طرح قطار شهري اهواز و ارائه نتيجه به هيات دولت‌ظرف مدت يك ماه.
 • تقويت و افزايش رديف اعتباري بازسازي مناطق جنگزده آبادان , خرمشهر ودشت آزادگان توسط وزارت كشور در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه.
 • اختصاص ۶۰۰ دستگاه اتوبوس براي شهرهاي داراي سازمان اتوبوسراني واعطاي كمك سود تسهيلات مورد نياز براي واگذاري ۴۵۰ دستگاه ميني بوس و ۱۸۰۰ دستگاه تاكسي به استان در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت كشور.
 • احداث ۲۰ ايستگاه آتش نشاني در شهرهاي استان و اختصاص ۱۰ دستگاه بيل بكهو ۱۰ , دستگاه خودرو حمل زباله ۱۰ , دستگاه تراكتور براي دهياريهاي استان و همچنين ۱۵ دستگاه ماشين آتش نشاني ۱۵ , دستگاه كمپرسي ۵ , دستگاه گريدر ۵ , دستگاه لودر ۱۵ , دستگاه ماشين حمل زباله و ۵ دستگاه فينيشر براي شهرداريهاي استان در سال ۱۳۸۵ و ۸۶ توسط وزارت كشور.
 • اختصاص ۴ ميليارد ريال براي تهيه طرح جامع حمل ونقل شهري اهواز واختصاص ۲ ميليارد ۷۰۰ ميليون ريال براي اجراي طرح تفكيك از مبدا زباله , مكانيزاسيون و كمپوست شهر اهواز و اختصاص مبلغ ۱۰ ميليارد ريال كمك به اجراي شبكه آبياري فضاي سبز شهرهاي داراي طرح‌هاي مصوب و همچنين ايجاد رديف اعتباري در بودجه سال ۱۳۸۶ و تامين تسهيلات ارزي خارجي فايناس براي اجراي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي شهر اهواز و نيزاختصاص مبلغ ۳ ميليارد ۶۰۰ ميليون ريال اعتبار براي اجراي طرحهاي دهياري ها و ۳۰ ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي براي اجراي پروژ هاي نيمه تمام‌خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه.
 • اختصاص مبلغ ۱۰ ميليارد ريال براي بازسازي و بهسازي آسفالت جاده مرزي براي راهيان نور توسط وزارت كشور.
 • بندر اروند كنار از تاريخ اين مصوبه به عنوان مرز مجاز دريايي جمهوري اسلامي ايران شناخته مي شود و دستگاههاي ذيربط موظفند قبل از استقرار واحداث هرگونه تاسيسات بندري در بندر مذكور هماهنگي لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورند.
 • صدور مجوز فروش ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت و استفاده از ۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات مالي خارجي توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي احيا بافتهاي فرسوده.
 • اختصاص ۱۰۰ درصد اعتبار جابجايي منطقه آلوده به گاز شهر مسجد سليمان ومكان يابي و آماده سازي محل جديد در سال جاري توسط وزارت مسكن و شهرسازي.
 • ساماندهي آماده سازي , واگذاري زمين , تامين وام و ترتيب ساخت و ساز شهرك شهيد صباغيان واقع در بندر امام خميني , تسريع در انجام بازنگري طرحهاي جامع آبادان , خرمشهر , مسجد سليمان و شوشتر, بررسي طرح ساماندهي اسكان غيررسمي استان و پيش بيني اعتبار مورد نياز به مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال در بودجه هاي سنواتي‌, پيش بيني مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار جهت آماده سازي زمين در شهرهاي آبادان , خرمشهر , مسجد سليمان , دزفول , شوشتر, انديمشك و اهواز در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پس از طي مراحل قانوني و پيش بيني اعتبار به مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال طي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ جهت هزينه هاي اماده سازي و ساخت مسكن در شهرهاي زير ۲۵۰ هزار نفر براي اقشار كم درامد پس از طي مراحل قانوني توسط وزارت مسكن و شهرسازي.
 • احداث جاده چهاربانده قسمتي از جاده ماهشهر به اميديه به طول ۳۰ كيلومتر , جاده چهاربانده آبادان‌, ماهشهر, هنديجان‌, تعريض و آسفالت جاده بندرامام به شادگان به طول ۵۰ كيلومتر, جاده چهار بانده اميديه به سه راهي سرانجام , تعريض جاده بين چهارراه مجتمع هاي پتروشيمي تا شهرك بعثت , احداث پل دو خطه در شرق پل موجود در چهارراه جاده ماهشهر, بندر امام و احداث پل روگذر برروي رودخانه جراحي در ماهشهر توسط وزارت نفت .
 • تامين ۵۰ درصد هزينه لايروبي خور اكان ماهشهر, تامين هزينه روشنايي حدفاصل شهرك طالقاني تاشهرك بعثت‌, تامين هزينه طرح آبرساني ۷ روستاي آبادان موسوم به طرح شهيد كشتكار آبادان توسط وزارت نفت .
 • تسريع در عمليات اجرايي احداث پتروشيمي انديمشك و شادگان و تعيين تكليف شروع عمليات اجرايي طرح نفت آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت.
 • آغاز عمليات طراحي يا اجرايي طرح گازرساني به ۴۳۰ روستا و ۱۶ شهر ازجمله شهرهاي لالي , صفي آباد , سردشت , شيبان‌, حسينيه الوار گرمسيري ,گتوند, هنديجان , مينودشت توسط وزارت نفت و شروع عمليات شبكه گذاري گازشهري در شهرهاي آبادان و خرمشهر حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ مصوبه توسط وزارت نفت .
 • آغاز عمليات اجرايي طرح پالايشگاه شماره ۲ بيدبلند توسط وزارت نفت بااختصاص ۵۰۰ ميليارد ريال.
 • شروع عمليات اجرايي پالايشگاه دوم آابادان با استفاده از نفت سنگين طرح آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت .
 • بررسي و اتخاذ تمهيدات لازم جهت ايمن سازي شهر مسجد سليمان از جمله تخليه و تخريب واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني مستقر در مناطق شش گانه خطر خيزناشي از نشت گاز و ايجاد فضاي سبز در آنها و انتقال ساكنان به نقاط امن توسط وزارت نفت با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي , كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , مقامات استاني وقضايي مسئول .
 • اختصاص مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال جهت اجراي مجتمع هاي آبرساني روستايي استان توسط وزارت نيرو.
 • اتمام مطالعات فاز ۲ چهار سد صيدون باغملك تراز لالي سردشت و شيرين آب دزفول تا پايان خرداد ۱۳۸۶ توسط وزارت نيرو و پيش بيني اعتبار مورد نياز اجراي سدهاي مذكور در لوايح بودجه سالهاي آتي پس از اخذ مجوز كارگروه مندرج درآئين نامه ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.
 • شروع مطالعات سدهاي خاكي زهره در بخش زيدون و رودخانه تنگ بن در بخش تشان بهبهان در سال ,۱۳۸۵ در صورتيكه كشاورزان در احداث شبكه هاي آبياري با استفاده از تسهيلات تبصره ۷۶ وماده ۱۰۶ قانون برنامه دوم و سوم مشاركت داشته اند , از مشاركت مجدد در احداث شبكه هاي ۳ و ۴ معاف مي باشند , بدين منظور وزارت نيرو موظف است تبصره قانوني مربوطه را تهيه و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب قوانين سنواتي اعمل نمايد.
 • پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل سدهاي در دست اجراي خيرآباد , بالارود , جره و اريوبرزن توسط وزارت نيرو در لوايح بودجه سالهاي آتي به نحوي كه پروژه هاي مذكور تا پايان سال ۱۳۸۹ به بهره برداري برسند و اعتبار لازم جهت ساماندهي و لايروبي رودخانه كارون و ساير رودخانه هاي استان در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه .
 • پايدار كردن اعتبار ۱۰ طرح آبرساني شهرهاي استان با منبع مشترك ابي‌شامل شهرهاي , آبادان , خرمشهر, شادگان ,دزفول , انديمشك و مسجد سليمان‌, شهرهاي مركزي و جنوبي شوشتر , اهواز , ويس , شيبان , لالي‌, ملاثاني‌, شهرهاي شمال شرق ايذه , باغ ملك , رامهرمز, بهبهان ,دشت آزادگان وشهرهاي جنوب شرق آغاجاري , اميديه , رامشير, ماهشهر , هنديجان در لايحه قانون بودجه سال ۱۳۸۶ حداقل معادل اعتبار سال ۱۳۸۵ همچنين اعتبارات سالهاي آتي به نحوي تامين گردد كه پروژه هاي مذكور تا پايان سال ۱۳۸۸ به بهره برداري برسند .
 • تكميل مطالعات فاضلاب شهرهاي انديمشك , شوش و بهبهان توسط وزارت نيروو پيش بيني اعتبارات مورد نياز اجراي طرح هاي مذكور در لوايح بودجه سال هاي برنامه چهارم توسعه .
 • پيش بيني مبلغ ۳۹۰۰ ميليارد ريال اعتبار جهت توسعه و تقويت شبكه‌هاي توزيع برق و جمع آوري برقهاي غيرمجاز و نصب كنتور هاي برق چند تعرفه اي به نحوي كه پروژه هاي مذكور طي سالهاي برنامه چهارم توسعه به اتمام برسد.
 • پيش بيني اعتبار مورد نياز توسعه و يا احداث دو واحد نيروگاه گازي و سه واحد نيروگاه بخاري مجموعا به ظرفيت ۸۰۰ مگاوات در لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ و لوايح بودجه سال هاي برنامه چهارم توسعه پس از اخذ مجوز كارگروه مندرج در آيين نامه ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم .
 • پيش بيني مبلغ ۶۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار درلوايح بودجه سال‌هاي برنامه چهارم توسعه جهت توسعه و تقويت شبكه‌هاي انتقال برق استان به نحوي كه حداكثر طي سالهاي برنامه چهارم توسعه اين امر تحقق يابد.
 • اختصاص تسهيلات ارزان قيمت از محل كمك هاي فني و اعتبار ي پيش بيني‌شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ جهت احداث مجتمع‌هاي خدماتي بازرگاني به ظرفيت يك و نيم ميليون تن در سطح استان با مشاركت بخش غيردولتي توسط وزارت بازرگاني.
 • اختصاص مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضروري وديعه مسكن , درمان , تحصيل و ازدواج با اولويت را علاوه بر سقف اعتبار عادي استان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل استان.
 • صدور مجوز افزايش سقف بررسي تسهيلات بانكي طرح‌هاي اقتصادي دراستان تا مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال توسط بانكهاي عامل استان و اختصاص تسهيلات بانكي كوتاه مدت جهت پرداخت آب بهاي كشاورزان بابت بدهي هاي‌قبلي آنان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي .
 • بخشودگي ۱۰۰ درصد جرايم ديركرد مالياتي مشروط به تسويه اصل بدهي ازمحل ماليات بر درآمد واحدهاي صنعتي و تقسيط ۳۶ ماهه جرايم ديركرد مالياتي از محل تجميع مالياتها و همچنين تمديد اعمال معافيت حقوق و عوارض گمركي ورود ماشين آلات صنعتي براي استان تا پايان برنامه چهارم توسعه وزارت امور اقتصادي و دارايي.
 • بررسي نحوه رفع قانون همه موانع واردات كالا تحت عنوان ته لنجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت كشور و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ارائه نتيجه ظرف مدت سه ماه به هيات دولت.
 • اختصاص معادل ارزي مبلغ هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزي فاينانس براي احيا بافت فرسوده شهري استان در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت كشور .
 • اختصاص مبلغ ۳۰ ميليارد ريال وام براي اجراي طرح هاي درآمدزا و ضروري شهرداريهاي استان در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت كشوراختصاص معادل ارزي مبلغ ۴ ميليارد و نيم ريال بمنظور خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي وكتب مورد نياز دانشگاه‌هاي دولتي استان تحت پوشش وزارت علوم تحقيقات وفناوري.
 • اختصاص مبلغ ۵۰ ميليارد ريال براي توسعه دانشگاه پيام نور وساير دانشگاههاي استان واختصاص مبلغ ۳ ميليارد ريال جهت توسعه دانشكده علوم زيستي دانشگاه شهيد چمران اهواز ا زمحل اعتبارات استاني توسط وزارت علوم تحقيقات وفناوري , اقدامات لازم براي تبديل مجتمع اموزش عالي دزفول به دانشگاه جندي شاپور توسط وزارت علوم تحقيقات وفناوري انجام خواهد شد.
 • اختصاص معادل ارزي ۹ ميليارد ريال كمك براي خريد تجهيزات وامكانات مورد نياز آزمايشگاهها و بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور, اختصاص مبلغ ۵ ميليارد ريال جهت خوابگاه‌هاي دانشجويي پسران صدف و شماره ۲ دختران دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز درسال ۸۵ و پيش‌بيني اعتبار مورد نياز براي احداث خوابگاه ۴۰۰ نفره خواهران درلايحه بودجه سال .
 •  اختصاص مبلغ ۲۸ و نيم ميليارد ريال توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ازمحل جابجايي اعتبارات عمراني وزارتخانه براي پروژه هاي نيمه تمام فرهنگ وارشاد استان درسال .
 •  اختصاص مبلغ ۳۰ ميليارد ريال براي كمك به بهسازي مصلاها, حوزه هاي علميه و مراكز ديني زير نظر نماينده ولي فقيه دراستان و ۲ و نيم ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امورخيريه براي تامين هزينه تعميرمساجد و اماكن مذهبي و ۲ ميليارد ريال براي كمك به فعاليتهاي فرهنگي توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درسال .
 •  اختصاص ۳۵ درصد ازاعتبارت بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۸۵ به‌منظور احداث اردوگاههاي اقامتي درمناطق عملياتي جنوب وغرب كشور وپشتيباني اردوهاي راهيان نور توسط سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري واختصاص مبلغ ۲ ميليارد ريال نيز ازمحل اعتبار استاني بدين منظور اختصاص مي يابد.
 • اختصاص مبلغ يك ونيم ميليارد ريال توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت احداث انبار امن جهت اموال فرهنگي وتاريخي درسالجاري , مناطق حاشيه درياچه سدكارون , ۳ ايذه , درياچه سد كرخه , سد گتون‌, سدمسجد سليمان‌, سد شهيد عباسپور, تالاب شادگان و جزيره مينو بعنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين مي گردند.
 • اختصاص مبلغ ۲۰ ميليارد ريال براي راه اندازي شبكه قراني ۱۱ شهر استان و راه اندازي ۳ شبكه پرقدرت تلويزيوني در ايستگاه گتوند حداكثر تاپايان بهمن ماه سال جاري و اجرا و راه اندازي تعداد ۴۰ فرستنده تلويزيوني و اختصاص مبلغ ۲۰ ميليارد ريال جهت راه اندازي فرستنده هاي تلويزيوني و ايستگاه‌هاي ماهواره اي توسط سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.
 • كمك به تجهيز بيمارستانها آيت الله طالقاني وشهيد بهشتي آبادان , شادگان ماهشهر امام رضا “ع” , اميديه , آيت الله كرمي وسوانح سوختگي آيت‌الله طالقاني اهواز امام علي “ع” , انديمشك , و الهادي شوشتر توسط وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي.
 • اختصاص مبلغ ۲۰ ميليارد ريال جهت تكميل بيمارستان هنديجان درسال ۸۶ و مبلغ ۵۰ ميليارد ريال جهت تكميل بيمارستان هاي دشت آزادگان و اروند آبادان واحداث اورژانس و توسعه بخش قلب بيمارستان اهواز درسال ۸۵ توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.
 • تجهيز ۳۰ پايگاه امداد جاده اي توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به امبولانس وامكانات لازم كه مكان آن ازمحل اعتبارات استاني احداث مي‌گردد.
 • انجام مطالعه و شروع به احداث بيمارستان سوانح و سوختگي اهواز و بيمارستان اطفال درسال ۸۶ واحداث ساختمان مراكز بهداشتي درماني شبانه‌روزي با ۱۲ تخت بستري درشهرهاي گتون , هفتگل رامهرمز , انديكا مسجدسليمان و حميديه اهواز درسالهاي ۸۵ – ۸۶ اختصاص مبلغ ۵۰ ميليارد ريال به منظور خريد تجهيزات بيمارستانها و مراكز آموزشي به نحوي كه براي بيمارستانهاي امام خميني اهواز , گلستان اهواز , نظام مافي شوش و و لي عصر “عج” , خرمشهر هركدام يكدستگاه “سي تي اسكن” و براي بيمارستان گلستان اهواز يك دستگاه انژيوگرافي قلب درسال ۸۵ تامين گردد.
 • احداث ۶۴ واحد مسكوني پزشكان توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي‌دراستان به ترتيب سوسنگرد ۱۰ واحد , شادگان ۱۳ واحد, رامهرمز ۶ واحد, بهبهان ۱۲ واحد, شوش ۱۱ واحد , شوشتر ۶ واحد , لالي ۳ واحد , رامشير ۳ واحد, و همچنين ۲۶ واحد درديگر شهرهاي استان بانظر دانشگاه علوم پزشكي‌استان احداث خواهد شد.
 • پيش بيني اعتبار تكميل بيمارستان نيمه كاره ولي عصر بهبهان‌, وبيمارستان جايگزين درباغملك وهمچنين اعتبار مورد نياز تكميل وتجهيز بيمارستان يكصد تختخوابي رامهرمز مشروط به جايگزيني اين بيمارستان با بيمارستان قديمي با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تاپايان سال ,۸۶ اختصاص مبلغ ۱۳ ميليارد ريال جهت تجهيز بيمارستان‌هاي رامشير , و بستان و تامين اعتبار احداث بيمارستان مسجد سليمان از محل بند ۲۷ تبصره ۲ قانون بودجه سال .
 • ۸۵ احداث سه بيمارستان درشهرستانهاي آغاجاري , مسجد سليمان و آبادان با رعايت مقررات قانوني توسط وزارت نفت.
 • تخريب ونوسازي كامل بيمارستان اميركبير اهواز و تبديل آن به يك بيمارستان مجهز ومدرن يكصد تختخوابي وتكميل و راه اندازي فاز اول بيمارستان ماهشهر توسط وزارت رفاه وتامين اجتماعي.
 • راه اندازي پلي كلينيك تخصصي خرمشهر احداث درمانگاه وساختمان اداري درشادگان احداث پلي كلينيك فوق تخصصي دراهواز , اختصاص يك دستگاه آمبولانس جهت درمانگاه تامين اجتماعي انديمشك توسط وزارت رفاه تامين ۵۰ درصد ازنيروهاي مورد نياز صنعت نفت بامدارك ديپلم وفوق ديپلم ازافراد بومي درسطح استان برگزاري جشن يكصدمين سال صنعت نفت ايران درسال ۸۵ در سطح استان خوزستان توسط وزارت نفت.
 • احداث مجتمع فرهنگي و ورزشي دراهواز , احداث ۲ واحد خانه مهر درپاركهاي استان جهت بازنشستگان توسط وزارت رفاه وتامين اجتماعي.
 • ساخت ۴۴ سالن ورزشي براي دختران و پسران درهر يك از ۲۰ شهرستان ۲ سالن جداگانه و دربندرامام خميني و هفتگل نيز هريك دو سالن توسط سازمان تربيت بدني وزارت نفت و استانداري.
 • پيش بيني اعتبار مورد نياز تكميل پروژه استاديوم ورزشي ۵۰ هزار نفري اهواز توسط سازمان تربيت بدني به نحوي كه در پايان سال ۸۶ به بهره‌برداري برسد و اختصاص مبلغ ۱۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات متمركز سازمان تربيت بدني براي تكميل استاديوم ورزشي ۴۰۰۰ نفري اهواز و انجام مطالعات طرح نوسازي استاديوم ورزشي ۵ مهر آبادان ظرف مدت ۴ ماه.
 • اختصاص اعتبار مورد نياز تملك زمين مجموعه ورزشي حجاب اهواز از محل بند ط تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۵ واختصاص مبلغ ۴۰ ميليارد ريال به منظورتكميل پروژه هاي نيمه تمام ورزشي استان توسط سازمان تربيت بدني درسال ,۸۶ ساخت ۵۰ سالن ورزشي كوچك ورزشي چند منظوره دربخشها و شهرهاي پرجمعيت توسط تربيت بدني واستانداري .

اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *