جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

UN – سازمان ملل متحد

آرشیو

گزارش های بین المللی

رهایی از فقر جهانی

شاخص چند‌بعدی فقر در این گزارش، به‌روزرسانی فشرده‌ای از وضعیت چند‌بعدی فقر (که از این پس در این نوشتار «فقر» نامیده می‌شود) در جهان ارائه می‌شود. این اطلاعات از ۱۱۰ کشور در حال توسعه با ۶.۱ میلیارد نفر که ۹۲ درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد، به‌واسطه ی سازمان‌جهانی‌ملل‌متحد جمع‌آوری شده‌است. فقر چگونه تغییر کرده است؟

مطالعه بیشتر »
گزارش های بین المللی

تعداد تخمینی مصرف‌کنندگان از ۲۴۰ میلیون در سال ۲۰۱۱ به ۲۹۶ میلیون در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است یعنی ۵.۸ درصد از جمعیت جهانی ۱۵ تا ۶۴ ساله.

فارغ از مصرف مواد‌مخدر توسط افراد و مقوله‌ی اعتیاد، باید دانست که گروهی از داروهایی که با اهداف پزشکی در جامعه توزیع می‌شوند حاوی مقداری از مواد افیونی و دیگر مواد مخدر است. انتخاب مقررات در مورد شاهدانه (حشیش) پزشکی متفاوت است و ممکن‌است منجر به نتایج متفاوتی برای سلامت عمومی شود. با بررسی آمارهای موجود در سازمان ملل‌متحد متوجه

مطالعه بیشتر »