جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

IEA – سازمان بین‌المللی انرژی

آرشیو

گزارش های بین المللی

انرژی های تجدیدپذیر در مسیری برای شکستن رکوردهای بیشتر با سرعت بخشیدن به استقرار کشورهای سراسر جهان

گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی نشان می‌دهد که با بحران جهانی انرژی به عنوان یک تسهیل‌گر، “خورشید” و “باد” قرار است بزرگترین افزایش سالانه ظرفیت تجدیدپذیر جدید، تا امروز را رهبری کنند. طبق آخرین به‌روزرسانی آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود که ظرفیت‌های جهانی انرژی تجدیدپذیر در سال جاری به یک سوم افزایش یابد، زیرا شتاب سیاست‌گذاری رو به رشد،

مطالعه بیشتر »