جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کاهش ۱۹ درصدی ازدواج در ۳ سال گذشته

روزبه کردونی-صدای فردا

کاهش ۱۹ درصدی ازدواج در ۳ سال گذشته

روزبه کردونی

بررسی آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت‌احوال کشور نشان می دهد، تعداد واقعه ازدواج در کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹ درصد کاهش یافته‌است.

در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج در کشور  ۴۸۱۱۲۷ بوده است که نسبت به ۵۲۵۹۹۸ ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۹ درصد و نسبت به  ۵۷۲۸۱۳  ازدواج در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این کاهش معنادار ازدواج در سه سال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۱/۷  درصد و ۵ درصد افزایش در تعداد واقعه ازدواج را شاهد بوده‌ایم‌.

از سوی دیگر میانگین سن ازدواج هم در بین زنان و مردان در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ افزایش یافته‌است.

کاهش معنادار واقعه ازدواج در کشور می‌تواند تاملی برای بررسی میزان موفقیت سیاست‌هایی باشد که در حوزه جمعیت و خانواده در کشور در حال اجراست و  به عنوان یک دستور کارسیاستی در دستور کار شورای عالی اجتماعی کشور یا شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نیز قرار بگیرد.


کاهش ۱۹ درصدی ازدواج در ۳ سال گذشته-صدای فردا

منبع: ماهنامه گفتگوی اجتماعی

منتشر شده در ماهنامه گفتگوی اجتماعی شماره 6 توسعه نامتوازن

اشتراک گذاری مطلب: