جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رفاه، گفتمانی صرفاً اقتصادی نیست و حوزه‌های مختلف رفاهی درهم تنیده هستند

هادی خانیکی

رفاه، گفتمانی صرفاً اقتصادی نیست و حوزه‌های مختلف رفاهی درهم تنیده هستند

دکتر هادی خانیکی در یک مصاحبه اختصاصی با ماهنامه گفت‌وگوی اجتماعی بیان کرد:«تفاوت گفتمان‌‌های رقیب رفاهی در موقعیت زمانی و ایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای متناسب اجتماعی است.»

وی اشاره داشت که رفاه امری تک‌بعدی نیست:«امروز به نظر من رفاه امری متضلع و چند وجهی است با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که عمدتاً هم قابل تفکیک نیست و در اصل نمی‌شود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که بخشی جلو برود و بخشی نه.»وی به راه تامین رفاه برای جامعه اشاره کرد:«رفاه زمانی محقق می‌شود که رضایت از زندگی و اخلاق هم در جامعه وجود داشته باشد و نهادهایی برای تامین رفاه شکل گیرند که تامین کننده نیازهای اخلاقی هم باشد و به حاشیه رانده شده به لحاظ مادی و معنوی در جامعه وجود نداشته باشد.»

دکتر هادی خانیکی از تغییر مسیر نگاه برنامه‌ریزی سیاست‌های رفاهی در سایه زمان گفت:«در برنامه نویسی‌های ابتدایی، نگاه غالب نگاه عمرانی بود ولی بعدها نگاه توسعه‌ای غالب شد و از آنجایی که توسعه تنها محدود به عمران و آبادانی نمی‌شد، بسیاری وجوه دیگر را هم در بر گرفت.»

همچنین در ادامه گفت‌وگو به بطن ابعاد جدید رفاه گریزی زد:«از زمانی که ابعاد جدید یا ابعاد معنوی وارد برنامه‌ریزی‌های رفاه شد،

دولت‌ها موظف هستند پاسخ دهند که آیا قائل به عدالت و آزادی هستند یا خیر؟ و آیا عدالت را مقوله‌ای صرفاً اقتصادی می‌دانند یا به عدالت آموزشی، سیاسی و اجتماعی هم اعتقاد دارند؟ حوزه آزادی را فقط در سیاست می‌دانند یا در حوزه اقتصاد هم می‌بینند؟ نسبت حق و تکلیف از دید آن‌ها چیست؟ نسبت شهروندان و حکومت چیست؟»

منبع: ماهنامه گفتگوی اجتماعی

منتشر شده در ماهنامه گفتگوی اجتماعی شماره 6 توسعه نامتوازن

اشتراک گذاری مطلب: