يکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۶
Share/Save/Bookmark
۱
 
وزیر 14 دستور کار برای روابط عمومی تعیین کرد/

با حکم دکترربیعی ؛ روزبه کردونی به عنوان مشاوروزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت کار منصوب شد

تبدیل روابط عمومی ومرکز اطلاع رسانی به صدای گروه های خاموش/ انعکاس رسانه ای هوشمندانه فعالیت های برنامه ای دستگاه/ ایجاد انسجام ، هماهنگی و و
صدای فردا - با حکم دکترعلی ربیعی ، وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی دکتر"روزبه کردونی" به عنوان مشاوروزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منصوب شد .
 
با حکم دکترعلی ربیعی ، وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی دکتر"روزبه کردونی" به عنوان مشاوروزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منصوب شد . 
به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در این حکم آمده است : 
نظر به مراتب دانش ، تعهد و تخصص ارزشمند جنابعالی درحوزه های عمومی ، اجتماعی،سیاست گذاری وارتباطات و با عنایت به تجربه جنابعالی درایجاد تعامل هوشمندانه ومناسب با رسانه های مکتوب ، خبرگزاری ها ، پایگاه های اطلاع رسانی و گروه های ذی نفع به موجب این حکم به عنوان " مشاوروزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی منصوب می شوید . 
درادامه حکم دکتر کردونی آمده است : کارکرد اصلی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی کارکردی اجتماعی است که موضوعاتی نظیرفقر و نابرابری ازاصلی ترین اولویت های آن است . حتی بخش های اقتصادی آن نیز ماهیت اقتصاد اجتماعی ، بیکاران درانتظارشغل، افراد جویای مهارت و بازنشستگان ، به عنوان اصلی ترین عناصر رشد و توسعه و رفاه کشور ، ذی نفعان بزرگ این وزارتخانه هستند که ما را ملزم به تبیین جامع مسائل و اطلاع رسانی صحیح برای جامعه و کنشگران این عرصه می نماید . به همین منظورمهم ترین مساله برای اینجانب از یکسو تبدیل روابط عمومی ومرکز اطلاع رسانی به صدای گروه های خاموش وازسوی دیگر انعکاس رسانه ای هوشمندانه فعالیت های برنامه ای دستگاه است . 
دراین چارچوب وبا توجه به اهمیت روابط عمومی کارآمد درتحقق سیاست ها واهداف این وزارتخانه ، انتظار می رود برای نیل به اهداف زیر با جدیت و تدبیر عمل نمایید : 
1-    ارتباط مستمر و هماهنگی کامل با شورای اطلاع رسانی دولت و سایرمراجع اطلاع رسانی و رسانه ای کشور 
2-    جمع آوری ، تحلیل وارائه اطلاعات و گزارش های سیاستی درخصوص وزارتخانه و ارائه هدفمند آن به افکارعمومی 
3-    رصد وتحلیل محتوای رسانه های فضای مجازی و مکتوب درحوزه ی عمومی 
4-    تلاش جهت گسترش گفتمان سازی درعرصه های مختلف 
5-    تدوین واجرای سیاست رسانه ای واحد در وزارتخانه ، سازمان ها و واحدهای تابعه 
6-    ایجاد انسجام ، هماهنگی و وحدت رویه بین روابط عمومی های سازمان ها و واحدهای تابعه وزارتخانه درحوزه های ارتباطی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی.
7-    نظارت به منظور هم افزایی واستفاده بهیته ازامکانات ، ایجاد هماهنگی ، هم سویی بین فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای معاونت ها ، سازمان ها و صندوق ها 
8-    برنامه ریزی برای صرفه جویی وبیشترین بهره گیری از هزینه های لازم برفعالیت های آگاهی بخش توسط سازمان ها ، گسترش خیرجمعی وسایرموارد مرتبط درهریک از حوزه ها ، 
9-    هماهنگی به منظور انتخاب مدیران روابط عمومی دستگاه ها ، سازمان ها و واحدهای تابعه ونظارت برعملکرد آن ها 
10-    تلاش جهت گسترش ارتباطات موثربین سطوح ستاد و صف و بین وزارتخانه ، واحدهای تابعه و ادارات کل دراستان ها 
11-    تلاش جهت گسترش روحیه امید ، اعتماد، نشاط اجتماعی ، شادابی و خیرجمعی درجامعه به ویژه جامعه کار و تولید 
12-    ایجاد زمینه گسترش حضورومشارکت بیشتر اساتید دانشگاه ها ، دانشجویان ، فعالان مدنی و نهادهای خیریه در فرایند های سیاستگذاری
13-    انعکاس واقعایت های اجتماعی جامعه ، انتقاد ها و پیشنهادهای گروه های ذیربط ، ذی نفع و شهروندان به واحدهای مرتبط 
14-    تلاش برای ایجاد گفت و گوی اجتماعی میان وزارتخانه و دستگاه های تابعه ، نهادهای مدنی و دانشگاه ها 
درپایان این حکم اضافه شده است : امیدوارم مجموع تدابیرو فعالیت های جنابعالی موجب ارتقای شان و منزلت وزارت متبوع و اعتلای جایگاه آن درنزد افکارعمومی گردد . توفق شما را در انجام وظایفی که برعهده دارید ازدرگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم . 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 3402
 


علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۸-۰۷ ۱۴:۰۴:۰۴
آقای کردونی یک اصلاح طلب شایسته است انتظار داشتیم معاون وزیر بشود