پایگاه خبری تحلیلی صدای فردا 26 ارديبهشت 1398 ساعت 0:49 http://www.sedayefarda.ir/fa/doc/news/11625/دانشگاه-آزاد-جهاددانشگاهی-مکمل-هم-پیشرفت-هستند-خلق-دانشگاه-های-تک-موردی-دستور-کار -------------------------------------------------- عنوان : دانشگاه آزاد و جهاددانشگاهی مکمل هم برای پیشرفت هستند/خلق دانشگاه‌های تک‌موردی در دستور کار است -------------------------------------------------- صدای فردا - رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی مکمل هم برای پیشرفت خواهند بود، گفت: این دانشگاه از هر پیشنهاد همکاری مشترک که مقوّم آموزش بوده و در اشتغال جوانان مؤثر باشد، استقبال خواهد کرد. متن : به گزارش صدای فردا، دکتر محمدمهدیطهرانچیرئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمیدرضا طیبی رئیسجهاددانشگاهیبه منظور انجام همکاری های مشترک، امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با یکدیگر دیدار کردند. دکترطهرانچیدر این جلسه که با حضور جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی وجهاددانشگاهیبرگزار شد، با اشاره به تأسیس جهاد دانشگاهی در کشور، گفت: جهاد دانشگاهی قبل از شکل گیری مباحث فناوری، یک محیط خلق فناوری بود. وی با بیان اینکه دانشگاه وقتی از غرب وارد ایران شد، یک محیط آموزشی بود، گفت: ما تنها یک وجه دانشگاه که آموزش بود را وارد کشور کردیم و سازمان فناوری را به کشور نیاوردیم. جهاد دانشگاهی تلاشجهادگونهنسل جوان برای شکل گیری دو وجه سازمان فناوری و سازمان اجتماعی دانشگاه بود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هسته دانشگاه، دانش و فرهنگ و پوسته آن اقتصاد، فناوری و اجتماع است، اظهار کرد: ما فقط هسته دانشی دانشگاه را به کشور آوردیم، اما تلاش های جوانان پس از انقلاب اسلامی بر این اساس بود که وجه فناوری، اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه شکل بگیرد. دکترطهرانچیبا بیان اینکه جدا کردن جهاد دانشگاهی از دانشگاه اتفاق بدی بود که رخ داد، گفت: در سیر تفکر دانشگاه مفاهیمی مانند مرکز رشد، پارک علم و فناوری و ارتباط صنعت با جامعه خلق شد که همه این مفاهیم در جهاد دانشگاهی وجود داشت وجدا کردن دانشگاه و جهاد دانشگاهی، ضربه ای به آموزش عالی کشور بود. در واقع آموزش عالی کشور می توانست پویاتر عمل کند، اگر جهاد دانشگاهی را در درون خود حفظ می کرد. عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پس از ۲۰ سال محیطی مانند مرکز رشد را در دانشگاه راه اندازی کردیم، تصریح کرد: این مراکز هیچ تفاوتی با جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۶۰ ندارد. در واقع انقلاب اسلامی در ابتدای راه خود، این موضوع را خلق کرده و نام آن را جهاد دانشگاهی گذاشته بود. این حرکت درون زا اگر تقویت می شد، می توانست کاملاً بالنده باشد. وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خلق یک نظام آموزشی گسترده بود، اظهار کرد: همزمان که اروپا در دهه ۷۰ میلادی به سمت آموزش گسترده پیش رفت، دانشگاه آزاد اسلامی نیز که در دهه ۸۰ میلادی تأسیس شد، همان مدل گسترده غرب را دنبال می کرد تا دانش را اجتماعی کند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی کلاس محور و اساساً یک شبکه اجتماعی مردمی بود، گفت: ملاحظه های فناوری در این دانشگاه جدی نبود. دانشگاه آزاد اسلامی یک شبکه اجتماعی بود که مردم آن را ساخته بودند و امروز دارای ۵۲۳ واحد، مرکز و آموزشکده، ۷۰۳ مدرسه، ۶۰ هزار کارمند و عضو هیأت علمی است. دکترطهرانچیبا بیان اینکه جهاد دانشگاهی در دوره جدید خود مسیری را طی کرده که علیرغم مشکلات، دستاوردهای خوبی نیز داشته است، گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی نیز یک مسیر تحولی در نظر گرفته شده که در این مسیر، ما به شبکه اجتماعی بودن دانشگاه بسیار تکیه کرده ایم. دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پزشکی متقاضیان جدی دارد، اما بقیه رشته ها با توجه به عدمکارآییرشته تحصیلی برای اشتغال دانشجویان، مورد استقبال نیست و از این رو و در پاسخ به ناکارآمدی این رشته ها برای ایجاد اشتغال، دانشگاه آزاد اسلامی وارد کار شده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه با ۶ میلیون فارغ التحصیل، نقش مؤثری در توسعه شهرها داشته است، تصریح کرد: در هر شهر کوچکی که بررسی کنید، نیروهای اداری و متخصص شهر از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی هستند، چرا که دانشگاه های درجه یک دولتی پمپاژ استعداد می کنند، یعنی استعدادهای هر شهر و روستا را به پایتخت پمپاژ کرده و آنها را برنمی گردانند، اما دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً عکس عمل می کند. وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد با نوآوری در سطح آموزش، بسترساز اشتغال جوانان شود و برای این موضوع، باید مطلوبیت رشته های دانشگاه هویدا شود، چرا که مردم در صورتی به دانشگاه آزاد اسلامی می آیند که رشته های ما مطلوبیت داشته و به شغل متصل باشد. دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال آموزش مهارت است دکترطهرانچیافزود: مباحث آرمانی مربوط به علم و علوم پایه را دانشگاه های دولتی دنبال خواهند کرد، امادر دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال آموزش مهارت هستیم.در این دانشگاه یک تغییر رویکرد داریم که رویکرد ساختاری نیز جزئی از آن است. در این تغییر به این نتیجه رسیده ایم که یک نگاهفرآیندیبه آموزش عالی در سطح کلان به کار ما نمی آید. از این رو معاونت آموزشی و پژوهشی را در واحدهای کوچک خواهیم داشت، اما عملکرد صف و ستاد متفاوت است و معاونت های علوم انسانی و هنر، علوم پزشکی، علوم مهندسی و کشاورزی و آموزش های عمومی و مهارتی را در ستاد خواهیم داشت و آنچه به تحصیل دانشجو مرتبط است، در معاونت های موضوعی مربوطه بررسی خواهد شد. سرای نوآوری محل تعامل و تبادل حوزه فناوری، تجاری و صنعتی است عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به طراحی سراهای نوآوری در این دانشگاه، خاطرنشان کرد: سرای نوآوری محل تعامل و تبادل حوزه فناوری، تجاری و صنعتی است. درواقع محیط گفتمانی دانشگاه و جامعه خواهد بود. وی با بیان اینکه معاونت فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک موضوع جدا و مهم مورد بحث است، گفت: زیرساخت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بسیار حائز اهمیت است. ۱۱ هزار کارگاه و آزمایشگاه و ۱۴۶ هزار دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی تنها قسمتی از این زیرساخت است و بحث اصلی ما کارآمد کردن این زیرساخت بزرگ برای پیشبرد امور است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی می توانند اشتراکات فراوانی با یکدیگر داشته باشند، اظهار کرد:این دو نهاد می توانند به یک حلقه مکمل تبدیل شده و در حرکت رو به جلوی یکدیگر مؤثر واقع شوند. دکترطهرانچیبا اشاره به اینکه امروز آموزش کشاورزی در کشور به یک بن بست رسیده است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی طرح تحول در آموزش کشاورزی را به جد دنبال می کند و دستاوردهای خوبی داشته است. این دانشگاه امروز تنها ۷ هزار دانشجوی رشته کشاورزی و هزار و ۶۰۰ استاد در این رشته دارد که نشان دهنده عدم استقبال مردم از رشته های مرتبط با کشاورزی است. خلق دانشگاه های تک موردی و تک ستاره در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی است رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در این دانشگاه به دنبال خلق دانشگاه های جوار صنعت هستیم، خاطرنشان کرد: خلق دانشگاه های تک موردی و تک ستاره که می توانند در سطح کشور تکثیر شوند، در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی است. ازجمله این دانشگاه ها، می توان به دانشگاه فرشچیان، فرشتگان و جوار صنعت اشاره کرد؛ واحدهایی که درواقع در کشور مورد غفلت واقع شده اند. وی با بیان اینکه دانشگاه فرشتگان مربوط به ناشنوایان است، گفت: میرزا جبارعسگرزادهمعروف به جبار باغچه بان در سال ۱۳۰۸ مدرسه ناشنوایان را تأسیس کرد، اما این مورد در آموزش عالی کشور مورد غفلت واقع شد و پس از گذشت ۹۶ سال، دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به تأسیس دانشگاه برای ناشنوایان کرد. دکترطهرانچیادامه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی همچنین اقدام بهراه اندازی مدرسه عالی مهارتکرده است. در این زمینهمدرسه عالی مهارتی حقوقراه اندازی شده که طی هفته های آینده اولین کارآموزان خود را جذب خواهد کرد. همچنینمدرسه صنایع خلاق در تهران و بازار سرمایه در مشهدنیز در حال راه اندازی و عملیاتی شدن است. وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از هر پیشنهاد همکاری کهمقوّمآموزش بوده و در اشتغال جوانان مؤثر باشد، استقبال خواهد کرد. منبع: ایسنا