شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۵
Share/Save/Bookmark
 
سرپرست آبفا روستایی خوزستان خبر داد

تامین آب شرب پایدار برای بیش از ۱۲ هزار نفر در رامشیر

صدای فردا - برای آبرسانی به ۱۶ روستای شاوه های شهرستان رامشیر ۱۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب کارگزاری شده است.
تامین آب شرب پایدار برای بیش از ۱۲ هزار نفر در رامشیر
 
سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان از افتتاح دو پروژه آبرسانی روستایی در رامشیر و بهره مندی بیش از ۱۲ هزار نفر از اهالی روستایی شهرستان از آب شرب پایدار خبرداد.
با بهره برداری از این دو پروژه آبرسانی روستایی ۱۶ روستای شاوه ها و۱۶ روستای بخش مرکزی با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند.
وی افزود: برای آبرسانی به ۱۶ روستای شاوه های شهرستان رامشیر ۱۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب کارگزاری شده است.
حرباوی تصریح کرد: ۱۶ روستای شاوه ها ۱۴۵۰ خانوار با جمعیت بیش از ۸ هزار نفر را تحت پوشش دارند.
سرپرست شرکت آبفای روستایی خوزستان با اشاره به پروژه آبرسانی به ۱۶ روستای بخش مرکزی تحت عنوان پروژه آبرسانی روستایی مرزه و ریحانه اظهار کرد: این پروژه با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات تملک دارایی انجام شده است.
وی عنوان کرد: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ این مجتمع آبرسانی ۱۶ روستا با جمعیت بیش از ۴ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند
حرباوی بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه بیش از ۱۲ هزار نفر از اهالی روستایی رامشیر به آب شرب پایدار و سالم دسترسی پیدا خواهند کرد و در آینده نزدیک رامشیر به شهرستانی تبدیل می شود که کلیه روستاهای آن مشکلی در تامین آب شرب مورد نیاز خود نخواهند داشت.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 15013